/iuwiuUTkbNhqI7r0urTxPGeVMUl.jpg

Spirited Away (2022)

Genre : Drama

Runtime : 0M

Director : John Caird

Synopsis

Actors

Kanna Hashimoto
Kanna Hashimoto
Chihiro
Mone Kamishiraishi
Mone Kamishiraishi
Chihiro
Osumi Kenya
Osumi Kenya
Aniyaku (Chihiro's father)
Kotaro Daigo
Kotaro Daigo
Haku
Hiroaki Miura
Hiroaki Miura
Haku

Crews

John Caird
John Caird
Director
John Caird
John Caird
Writer

Posters and backgrounds

/iuwiuUTkbNhqI7r0urTxPGeVMUl.jpg