/2i7t3PbEMp9Yne5rqN69qquZUDM.jpg

Little Forest: Four Seasons (2018)

Género : Drama

Tiempo de ejecución : 2H 17M

Director : Junichi Mori

Sinopsis

Actores

Ai Hashimoto
Ai Hashimoto
Ichiko
Mayu Matsuoka
Mayu Matsuoka
Kikko
Takahiro Miura
Takahiro Miura
Yuta
Karen Kirishima
Karen Kirishima
Fukuko
Yoichi Nukumizu
Yoichi Nukumizu
Shigeyuki
Momone Shinokawa
Momone Shinokawa
Young Ichiko

Tripulaciones

Junichi Mori
Junichi Mori
Director
Daisuke Igarashi
Daisuke Igarashi
Writer